Voor het gebied Monnikenberg, aan de bosrijke, oostelijke rand van Hilversum is een bijzonder plan ontwikkeld. In combinatie met natuur en landschap komen hier een bovenregionaal gezondheidspark en nieuwe woonvormen. 

Het geactualiseerde Masterplan Monnikenberg beschrijft hoe de initiatiefnemers van het plan -het Goois Natuurreservaat, HPG Hilversum, Merem en Tergooi - zorg, wonen en natuur voor de inwoners van het Gooi en Omstreken gefaseerd zullen ontwikkelen in een van de groenste gebieden van Nederland.